Forfatterarkiv: admin

Facaderenovering

Facaderenovering går nu igang i uge 13. Vi håber at alt forløber uden problemer.

Projektet er opdelt i tre etaper som ses nedenfor, så i kan se af tidsplanen hvornår jeres altan ud imod Holger Danskes Vej ikke kan anvendes. Vi forventer også at anbefale at vinduerne holdes lukket når stillads er op ud imod jeres vinduer da arbejdet vil støve.

Tidsplan

Tidsplanen nedenfor er vejledende, og der bliver ophængt en mere detaljeret tidsplan i opgangene.

Opgave Startdato Slutdato
Etape B 27-03-2023 01-08-2023
Etape A 26-06-2023 19-09-2023
Etape C 26-06-2023 06-10-2023
Byggeplads 03-04-2023 20-09-2023
Dokumenter

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 25 april 2023 – kl. 18:30

Til medlemmerne i A/B Holger Danske

Bestyrelsen indkalder herved andelsboligforeningens medlemmer til ordinær generalforsamling, der afholdes:

tirsdag den 25. april 2023 — kl. 18.30 i Mit Plenum, Godthåbsvej 8 A, baghuset, 1. sal, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning,
 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
 5. Forslag
  • Omlægning af Cibor lån til fastforrentet kontantlån, med afdrag, løbetid 20 år og rente på ca. 5 %. Ydelsen er omkring 240.000 kr. mindre end på det nuværende lån.
 6. Valg til bestyrelsen — på valg er:
  • Bestyrelsesmedlem Brian Lynge — genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem Lasse Billing Wennerwald – genopstiller
  • 1. og 2. suppleanter
 7. Eventuelt

Bestyrelsens beretning, regnskab og budget omdeles efterfølgende.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev, Marts 2023

Kære naboer

Året 2023 er nu godt i gang, og bestyrelsen er tilbage fra juleferien. Vi har mange projekter som fortsat er i gang såsom facadeprojektet som ikke er gået i gang endnu, og byggeriet på KGS som pågår. Flere af jer holder et vågent øje med bygningen, så tak for det. Fortsæt med det.

Altanprojektet

Altanprojektet er godt i gang, men er forsinket grundet flere forhold. Så vi må alle væbne os med lidt mere tålmodighed før liften og alt rodet er væk.

Altanerne imod Passagen og vejen bliver først helt færdige i begyndelsen af marts, mens at altanerne i gården først forventes helt færdige i Juni.

Højt vandforbrug

Bemærk at vi har et meget højt vandforbrug, også om natten. Vi skal derfor bede jer alle om at sikre toiletter og andet ikke står og løber unødigt til stor udgift for foreningen og naturen. Sker der ikke et fald i vandforbruget må vi varsle til alle, at vi skal ind og sikre i den enkelte andelshavers lejlighed at der ikke er vand som står og løber.

Husk at det påhviler den enkelte andelshaver at vedligeholde egne VVS-installationer herunder bruser, vandhaner og toilet.

Brug de rigtige firmaer til attester ved flytning (ekstern og intern)

Vi har stadig mange flytninger, dels fordi vores kære andelshavere flytter ud, og det afleder så interne flytninger efterfølgende. Fælles for både interne og eksterne er at de forskellige attester skal være på plads for VVS og el. Vi vil derfor gerne indskærpe at for alle flytninger skal der bruges forenings VVS og el-firma til udførsel af attesterne, udover at andelsvurderingen sker af “Friborg og Lassen”.

Det skal sikre at fejl undgås, og attesterne på tværs af foreningen er ens og troværdig. Vi har eksempler på at dette ikke er tilfældes ved brug af forskellige firmaer. Det er derfor vi har disse retningslinjer for at sikre alle bedst muligt både ved køb, og ved salg.

Retningslinjerne ligger på hjemmesiden, så i er selv ansvarlige for at holde jer orienteret, og kende til dem.

Kong Georges Vej byggeriet

Vi har haft SWECO ude af to omgange for at fotodokumentere bygningen for skader som revner mv. I må alle gerne fortsætte med at holde et godt øje efter revner som ikke fandtes før byggeriets start.

Varmeudgifter steget

Bemærk at varmeudgiften på Frederiksberg generelt er steget for året 2023. Prisstigningen er højest for de koldeste måneder sammenlignet med 2022 priserne. Prisstigningen er på mellem 10-20% afhængig af måneden.

 

De bedste hilsner – Mads, Brian, Mathias, Lasse og Dorthe

Nyhedsbrev, November 2022

Kære naboer

Så er det snart vinter, og december med hygge og søde sager. Vi er nu gået ind i nogle måneder, hvor vi må forvente en del aktivitet for vi står overfor både faldstammeprojekt, altanprojektet og facadeprojekt.

Husk at bestyrelsen holder ferie i december, hvorfor det sidste bestyrelsesmøde i dette år er tirsdag d. 29 November.

Altanprojektet

Opstartsdatoen er nu annonceret ved opslag i opgangene. Vi starter d. 16. november i opgang 90. Vi har gjort dem bekendt med facadeprojektet med opstart i marts måned til næste år – så alle projekterne skulle kunne forløbe efter hinanden. Vi håber på at projektet går godt uden de store problemer efter den lange ventetid.

Faldstammeprojektet

Faldstammeprojektet er nu næsten afsluttet, og vi takker jer for alles samarbejdsvilje. Vi synes selv at det gik ganske smidigt alt taget i betragtning, når de skulle ind hos alle beboere for at få adgang til toiletterne.

Vi håber at i synes det samme. Dem som har udleveret nøgle skulle få den retur når projektet er helt afsluttet i denne eller i starten af næste uge (Uge 45)

Varsling om boligafgiftsstigning

Lånet til at få gennemført facadeprojektet er nu optaget. Det betyder at vi varsler boligafgiftsstigning pr. 1. januar 2023 med 5 kr. pr. kvm.

Bor man på 77 kvm stiger huslejen med 385 kr/md., bor man på 95 kvm sitger huslejen med 475 kr/md. osv.

Julebelysning på juletræerne i haven

Vi har besluttet at vi vil fastholde juletræslysene trods højere elpriser. Juletræsbelysningen bruger i alt 50 watt, og som symbolsk handling planlægger vi at lade lyset være tændt i tidsrummet mellem 17-22. Til oplysning koster dette under 15 kr. at have dem tændt disse fem timer, hver dag i hele december måned.

Facadeprojektet

Facadeprojektet forløber som planlagt. Lånet er optaget i Banken, og kontrakten er ved at blive endeligt underskrevet. Vi forventer således at projektet går i gang ved udgangen af marts måned næste år.

 

De bedste hilsner – Mads, Brian, Mathias, Lasse og Dorthe

Nyhedsbrev, September 2022

Kære alle naboer

Så er sommerferien for bestyrelsen slut, og vi mødes igen sidste tirsdag i måneden. Vi håber at i andre har haft en god sommerferie, og desuden ferie eller ikke ferie har nydt det meget varme sommervejr. Vi ser nu imod koldere måneder, og kan se de lyse aftener forsvinde.

Altanprojektet

De med i 2. etape har haft besøg af VVS’eren, som skulle registrere hvordan de fremtidige radiatorer skal se ud. Men ellers så går projektet meget langsom – og altanfirmaet har endnu ikke en opstartsdato. Vi har gjort dem bekendt med at forventes at gå i gang i Marts 2023, hvorfor de skal være færdige før.

Faldstammeprojektet

Vi forventer at projektet starter i uge 42, hvilket er midten af Oktober. Når vi nærmer os vil Proline sende os en mere detaljeret tidsplan, og hver enkelt vil desuden blive varslet i god tid da Proline skal have adgang til alles toiletter – ikke samtidig men når de laver faldstammen i den relevante opgang.

Der vil blive opsat en toiletvogn i haven, men ellers så skulle det kun være én dag (i dagtimerne) at vi hver især ikke kan bruge vores toilet.

Udskiftning af radiatormålere

Brunata har meddelt at det er ved at være tid til at få udskiftet vores radiatormålere. Batteriet i målerne er simpelthen opbrugt, og vi skal have nye for fortsat at kunne få udarbejdet varmeregnskabet.

Vi vil få informeret om hvornår Brunata kommer forbi til hver af os for at udskifte målerne.

Facadeprojektet

Lånet til projektet er optaget, og kontakten med renoveringsfirmaet er blevet gennemgået af SWECO og bestyrelsen, så vi forventer at denne snarest kan blive endelig underskrevet.

 

De bedste hilsner – Mads, Brian, Mathias, Lasse og Dorthe

Nyhedsbrev, Juni 2022

Kære alle naboer,

Tak for en god generalforsamling, og dejligt at sommeren er over os. De betyder at vi kan komme mere ud, få mere sol og bruge vores dejlige have og terrasser.

Generalforsamlingen

Tak for en velafholdt generalforsamling med en god debatlyst. Der blev vedtaget en ny andelskrone, og godkendt det forslag om at foreningen skal have foretaget en brandsikkerhedsvurdering. Dette sidste er godt i gang.

En bestyrelse blev valgt, og vi har nu startet vores bestyrelses år.

Referatet fra generalforsamlingen ligger på hjemmesiden, og alle har fået omdelt en kopi til postkassen.

Faldstammeprojektet

Vi har igangsat faldstammeprojektet, men der er ikke bekræftet nogle datoer endnu for hvornår Proline forventer at opstarte projektet. I vil blive nærmere informere når vi ved mere.

Facadeprojektet

SWECO har foretaget deres rådgivning, og det er nu op til bestyrelsen og andelsforeningen at tage de endelige valg og beslutninger.

10. Maj Vi fik præsenteret SWECO’s evaluering af tilbuddene for facadeprojektet.
16. Maj Vi lagde alt materiale fra SWECO på hjemmesiden for at dele mest muligt med jer som måtte være interesseret.
26. Maj Vi indkalder alle til info møde for at præsentere tilbuddet og høre om bestyrelsen har overset noget – og om hvilken stemning der er for kombination af tilbuddet til en lånoptagelse.
14. juni Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med ét punkt at få godkendt hvilket lån foreningen skal optage til at lave facaderenovering og evt. udskifte vinduer

Efter godkendelse af lån, vil vi derefter forvente at projektet vil gå i gang til foråret 2023. Tilbudsgiverne er stillet at de kan starte renoveringen ultimo marts 2023.

Ekstraordinære generalforsamling

Tirsdag d. 14. juni afholdtes den ekstraordinær generalforsamling med det formål at få optagelsen af et lån godkendt så vi kan igangsætte den nødvendige facaderenovering.

Der var en livlig debatlyst også denne aften, hvilket vidner om at andelsforeningen har en sund interesse i hvordan vi bruger vores penge.

Der blev godkendt at optage et fastforrentet kontaktlån til at lave facaderenoveringen. Der blev ikke godkendt et lån så udskiftningen af vinduerne også kunne foretages.

Bestyrelsen vil således hurtigst muligt få lånet optaget inden renten evt. skulle stige igen.

Sommerferien er over os

Bestyrelsen holder sommerferie i Juli måned – vi har således bestyrelsesmøde 28. juni og igen den 30. august.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer – og tak for et indtil nu godt bestyrelsesår.

Sommerfest 2023

Book allerede nu din kalender til næste års sommerfest. Det bliver lørdag den 10.06.2023.
Vi havde en helt fantastisk aften i haven – med god mad og masser af drikkevarer.
Og den succes ønsker vi at gentage!

 

De bedste hilsner – Mads, Brian, Mathias, Lasse og Dorthe

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 14. juni 2022

Andelsboligforeningen afholdt fredag den 14. juni 2022 ekstraordinær generalforsamling i
A/B Holger Danskes Have.

Formanden Mads Theill Jørgensen bød velkommen til de fremmødte.

Der var 42 andelshavere inkl. 11 fuldmagter til stede samt Anes Jasarevic fra SWECO og
administrator Hanne Strate.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads –
  samt udskiftning af vinduer. Pris inkl. moms 7.300.000 kr. .
  a) Optagelse af fastforrentet kontantlån på 7.300.000 kr. rente 3,5 % med afdrag og z
  med løbetid på 30 år — og brug af 100.000 kr. af årligt vedligeholdelsesbudget til 3
  dækning af årlig ydelse på lånet. 2
  b) Optagelse af fastforrentet obligationslån på 7.300.000 kr. rente 4,0 % uden afdrag =
  med afdragsfrihed i 30 år — og brug af 100.000 kr. af årligt vedligeholdelsesbudget til a
  dækning af årlig ydelse på lånet. Kræver kvalificeret flertal. mn
 3. Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads. >
  Pris inkl. moms 4.700.000 kr. En
  a) Optagelse af fastforrentet kontantlån på 4.700.000 kr. rente 3,5 % med afdrag og >
  med løbetid på 30 år. i
  b) Optagelse af fastforrentet obligationslån på 4.700.000 kr. rente 4,0 % uden afdrag 3
  med afdragsfrihed i 30 år. Kræver kvalificeret flertal.

Punkt 1 — Valg af dirigent og referent

Formanden foreslog administrator Hanne Strate som dirigent. 2
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med  vedtægterne og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Punkt 2 — Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads – samt udskiftning af vinduer. Pris inkl. moms 7.300.000 kr.

Anes Jasarevic beskrev arbejdet med facaderenovering som omfatter udskiftning af fuger omkring vinduerne i underfacade mod Holger Danskes Vej, det er desuden konstateret, at fugerne indeholder farlige stoffer. Renovering af gesimsbånd, nedløbsrør og udskiftning af vinduer inkl. etablering af byggeplads. Arbejdet varer ca. 2 måneder.
Forslaget om facadearbejdet og finansiering blev grundigt diskuteret.
Om tidspunktet er det rigtige, om stigning i renten og byggematerialer etc.

Forslaget blev sat under afstemning og det blev ikke vedtaget.

Punkt 3 — Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads. Pris inkl. moms 4.700.000 kr.

Facaderenovering uden udskiftning af vinduer blev sat under afstemning og blev vedtaget.
Finansieringen blev diskuteret, der var forslået kreditforeningslån med og uden afdrag med
løbetid på 30 år. Renten er stigende. Lånet skal optages hurtigst muligt, så stigningen i
boligafgiften ikke bliver så meget højere end i beregningerne, hvor den årlige ydelse på et
lån med afdrag var på 285.000 kr. som ville betyde en stigning på 5 kr. pr. m2 pr. måned
(afrundet).

Finansiering af facaderenoveringen, kreditforeningslån med provenu på 4.700.000 kr. med
afdrag, løbetid 30 år og rente og kurs, som er mest fordelagtig for foreningen blev sat under
afstemning og blev vedtaget.

Punkterne på dagsordenen var herefter udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling, torsdag den 21. april 2022

Andelsboligforeningen afholdt torsdag den 21. april 2022 ordinær generalforsamling i Mit
Plenum, Godthåbsvej 8 A, Baghuset, 1. sal, 2000 Frederiksberg.

Formanden Mads Theill Jørgensen bød velkommen til de fremmødte.

Der var 39 andelshavere inkl. 8 fuldmagter til stede samt administrator Hanne Strate,
Desuden Anes Jasarevic fra SWECO under punkt 5.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning,
 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgilen.
 5. Forslag
  a) Renovering af tolletfaldstammer, finansieres ved brug af kassebeholdningen.
  8. Valg til bestyrelsen — på valg er:
  Formand Mads Theill Jørgensen — genopstiller
  Bestyrelsesmedlem Poul Henning Boeskov – genopstiller ikke
  Bestyrelsesmedlem Mathias Linkis – genopstiller
  1. og 2. suppleant.
  7. Eventuelt

Punkt 1 – Valg af dirigent

Formanden foreslog administrator Hanne Strate som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med
vedtægterne og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Funkt 2 – bestyrelsens beretning

Formand Mads Theill Jørgensen aflagde bestyrelsens beretning, som var udsendt på forhånd.
”Vi er på vej tilbage til en mere normal hverdag efter corona, og ekstra ordinære mange salg
af andelslejligheder. Vi har derfor generelt haft en mere normal bestyrelsesperiode.
Fokus har været på de vedligeholdelsesopgaver som kommer. Derudover så er der anden
etape af altanprojektet, og Kong Georgsvej 57-61 som er relevant for os at følge.

Hvad har vi arbejdet på i det forgangne år?
Altaner
Første etape: Vi ved at afslutningen af Altan regnskabet har trukket ud, men administrator
ville være sikker på at alle regninger var indkommet og betalt. Men som i har set jer med
altaner, så er regnskabet nu blevet afsluttet – en milepæl er rundet.

Anden etape: Først en ”Tak” til Annette for at styre projektet.
Interesserede har i det forgangne år meldt deres interesse for en altan og
byggeansøgningen ligger nu, og er stadig hos kommunen siden november sidste år.
Opsætning af altaner kan derfor tidligst starte til efteråret. Vi krydser fingre for at det kan
starte i år, og inden det bliver alt for koldt.
Vi skal inden arbejdet kan begynde have endelig valgt vores altandøre, og taget mål. Der er
omdelt sedler til de involverede om hvornår dette sker af Kontech.

Administration
Vi har igennem hele året været tilbage til normalen. Vi har afholdt vores møder som normalt i
bestyrelseslokalet hver sidste tirsdag i måneder. Af familiære årsager er bestyrelsestiden nu
kl. 20.00-21.00.

Kommunikation
Vi føler på vandrørene at kommunikationen fra bestyrelsen kan blive bedre i det forgange år.
Vi har generelt haft travlt med at indhente tilbud så den brede kommunikation som
nyhedsbreve har ikke i samme grad som tidligere været en prioritet, om end den burde altid
have prioritet. Og for det beklager vi, hvis vi kan blive bedre igen til at fortælle om hvad
bestyrelsen foretager sig.
Kommunikation er altid en sær størrelse – men derfor vil vi også opfordre til at opsøge os den
sidste tirsdag i måneden eller pr. mail skulle i savne information.

Vedligeholdelse
Vi har arbejdet intenst med at indhente tilbud til renovering af toiletfaldstammer og facaden.
For renovering af toiletfaldstammerne har vi kigget på to metoder, og indhentet tilbud. For at
være sikker på den rigtige løsning har vi også involveret vores rådgiver SWECO til at bistå
processen. Vi kan med stor sikkerhed sige at vi har fundet den bedste entreprenør, som
også er den billigste med færrest problemer for os beboere når arbejdet udføres. Vi skal i
aften tage stilling til om vi kan igangsætte arbejdet — og det uden at optage et banklån.
Facaderenovering har vi ligeledes arbejdet meget med, og har også fået tillægspriser/forslag
om udskiftning af vinduer, og/eller taget. Da hele projektet, og andre forslag er en stor
udgiftspost har vi indtil videre ikke brug for at tage en beslutning om dette endnu.
Udgangspunktet er at vi har samme behov for at igangsætte projektet lige så hurtigt som
renoveringen af faldstammerne. Derudover så skal arbejdet times med altanprojektet.

Byggeri på Kong Georgsvej 57-61
Nedrivningen af de eksisterende bygninger er nu gået i gang på nabogrunden. Vi holder fast
i kontakten med bygherre, men som nogle måske har set, hvis de besøger Kong Georgsvej
så har bygherre også oprettet en facebook gruppe, hvor de vil informere interesserede om
byggeriet.
Søg efter gruppen: ”Byggeriet – Kong Georgs Vej 57 – 61, Frederiksberg”
SWECO har lavet fotodokumentation af vores bygning som ligger ud til byggeriet i kælder, og
hos andelshavere, for at have den tilstrækkelige dokumentation skulle byggeriet give skader
på vores bygning.

Generelt
Vi føler os mere og mere tilbage til en form for fast struktur med hensyn til måden vi mødes
på, arbejdsopgaverne, og dels antallet af salg som nu er på et mere sundt niveau.
Bestyrelsen består generelt af gode kræfter, men håber at mange af de nye på sigt ønsker at
deltage.
Bestyrelsen vil slutteligt gerne takke alle for et godt år — vi glæder os til en forhåbentlig varm
og solrig sommer på Holger Danskes Vej.

Det blev fremført, at der kunne være mere kommunikation og information fra bestyrelsen til
andelshaverne.
Bestyrelsen blev opfordret til at få en bygningskyndig til at se på eventuelle sætningsskader
som opsætning af altaner muligvis kan have forårsaget.
Balco tager mål til altaner, og det planlægges at holde et altanmøde i juni måned.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Punkt 3 — forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

Administrator Hanne Strate gennemgik årsregnskabet for 2021. Regnskabet udviste et driftresultat på 1.040.523 kr. og efter afdrag, var der et overskud på 433.288 kr.
Ejendommen er vurderet af Valuaren International ApS pr. 31. december 2021 til
128.421.000 kr. som ejendommen er optaget til i regnskabet. I henhold til ny vejledning til
årsregnskaber for andelsboligforeninger skal ejendommen optages i regnskabet i balancen til
dagsværdien og prioritetsgælden optages til kursværdi. Andelsværdien var opgjort til den
fastfrosne værdi udført før 1. juli 2020. Den kan bruges til evig tid til opgørelse af
andelsværdi, hvis den ikke forlades.
Der var hensættelser på i alt 11.974.500 kr. til imødegåelse af fald i andelsværdien.

Da der var forslag om anden andelsværdier blev regnskabet uden andelsværdiberegning
sat under afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

I den forbindelse var der udover bestyrelsens forslag indkommet 1 forslag til andelsværdi fra
Frank Nyholm. Forslaget gik ud på at tilbageføre hensættelsen på 11.974.500 kr. og gå væk
fra den fastfrosne ejendomsværdi. Forslag betød, at andelsværdien ville blive 23.667,00 kr. i
stedet for den af bestyrelsen foreslåede af bestyrelsen på 20.323,00 kr.

Forslagene blev diskuteret, om forslaget fra bestyrelsen var for forsigtigt, om hensættelserne
var for store, om udvikling på ejendomsmarkedet, om inflation, om rentestigning, om
eventuelle regeringsindgreb mv. da forslaget ville medføre, at der ingen buffer ville være.

Frank Nyholms forslag til andelsværdi på 23.667,00 kr. pr. m? blev sat under afstemning og
vedtaget.

Punkt 4 – forelæggelse af budget til godkendelse

Hanne Strate gennemgik herefter bestyrelsens forslag til budget for 2022.
Der er ingen stigning i boligafgiften. Der er afsat 400.000 kr. til almindelig reparation og vedligeholdelse. Udgift til ejendomsservice er budgetteret iht. kontakt med Hauge samt ejendomsservice i øvrigt. De øvrige ikke kendte udgifter var reguleret med 5 % i forhold til sidste
år.
Der er budgetteret med et driftsresultat på 690.000 kr. før afdrag på 611.000 kr. på prioritetsgælden, det medfører et nettooverskud på 79.000 kr.
Budgettet for 2022 blev sat under afstemning og vedtaget.

Punkt 5 — forslag

 • Forlag fra bestyrelsen om renovering af toiletfaldstammer, finansieres ved brug af
  kassebeholdningen.

Anes Jasarevic fra SWECO beskrev metoderne som bruges til tætning af faldstammerne.
Der er indhentet 2 tilbud fra henholdsvis Aarslev og Proline. Faldstammerne undersøges
med kamera. De steder, hvor der er plads til at indsprøjte epoxy/glasfiber, gøres det, ellers
bliver det strømpeforet. Arbejdet tager ca. 2 dage pr. faldstamme, og der arbejdes fra
omkring kl. 7.30 til 17.30. I den tid kan vask og toilet ikke bruges. Der kan opsættes
toiletvogn.
Hvis der er ulovlige faldstammer, vil de blive udskiftet.
Afhængig af arbejdets art, hvor meget der skal strømpefores, toiletvogn mv. koster arbejdet
ca. 600.000 kr.
Forslaget blev sat under afstemning og vedtaget.

 • Forslag fra Frank Nyholm om en brandteknisk undersøgelse.

Forslaget blev fremsat i lyset af branden på Godthåbsvej. Frank fremførte at der fx ikke var
brandvægge på loftet, der hænger mange løse ledninger og at der står mange ting.
Forslaget blev diskuteret og enstemmigt vedtaget.

Forslag af beregning af andelsværdien uden hensættelser og fastfrossen værdi, blev som
tidligere beskrevet behandlet under punkt 3.

Punkt 6 — valg til bestyrelsen

Efter valg så består bestyrelsen af:

Formand Mads Theill Jørgensen På valg i 2024
Bestyrelsesmedlem Brian Lynge På valg i 2023
Bestyrelsesmedlem Lasse Bitling Wennerwald På valg i 2023
Bestyrelsesmedlem Dorte Bødker  På valg i 2024
Bestyrelsesmedlem Mathias Linkis  På valg i 2024
Suppleant Amanda Thenning Kolding På valg i 2023
Suppleant Aske Peter Hiort-Lorenzen På valg i 2023

Punkt 7 – eventuelt

Dorte fortalte om grillarrangement i haven den 11. juni 2022. Det koster 100 kr. pr. person, Sussi, Freja og Tina er med til at tilrettelægge.

Der blev forespurgt om, der ikke kunne opsættes klapstole på væggen ved 2. sal, det ville
hjælpe meget, når der kom dårligt gående på besøg. Og håndtag udenfor på muren.

Man kunne overveje solceller på taget.

Når man bruger dugene i haven, skal de vaskes efter brug.

Punkterne på dagsordenen var herefter udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.