Forfatterarkiv: admin

Affaldskalender

I disse uger og måneder har vi mere affald en normalt og det giver et ekstra pres på vores containere som hurtigere bliver fyldt op før afhentning.

Bestyrelsen vil derfor gerne minde alle om at huske at:

  • PAP: Fold og tryk pappet fladt inden du lægger det i beholderen.
  • PLAST: Hård og blød plast skal være tomt. Fold og tryk plastikken fladt hvor det kan lade sig gøre inden du lægger det i beholderen.
  • METAL: Fold og tryk efter bedste evne metal inden du lægger det i beholderen.

Bemærk venligst at affald, som ikke kan gå i de opstillede containere skal behandles som storskrald, hvilket betyder at du selv skal afskaffe det på genbrugsstationen.
Det er alt indenfor møbler, og inventar fra din lejlighed.
Elektronik som er storskrald er alt større fx. TV, store printere, ovne, mikrovn, vaskemaskiner, større stereoanlæg.

Kommende datoer for afhentning af affald

Beholdere Tømning
Restaffald Tirsdage, Fredage
Madaffald Torsdage
Papir Onsdag lige uge
Pap Mandag lige uge
Plast Onsdag ulige uge
Metal 3. Sept. 2021, 29. Okt. 2021, 26. Nov. 2021
Småt elektronik 27. Aug. 2021, 24. Sept. 2021, 22. Okt. 2021, 19. Nov. 2021

Vigtig information

Knap var blækket tørt og indkaldelsen til generalforsamlingen uddelt, før regeringen indførte en række restriktioner mod Coronavirusen.

Dette blev hen over de næste dage mere og mere intensivt, og vi kan nu erfare, at indendørs forsamlinger ikke kan anbefales.

Her til aften har regeringen igen indført nye restriktioner. Vores forening må også udvise samfundssind, agere ansvarligt, og beskytte de ældre og kronisk syge i vores samfund.

Bestyrelsen har rådført sig med myndighederne om det rent sundhedsmæssige.

Bestyrelsen har også rådført sig med ABF, om hvordan foreningen skal forholde sig, hvis vi ikke kan afholde en generalforsamling indenfor fristen i vedtægterne.

Ud fra de råd som vi har fået, så har bestyrelsen besluttet at generalforsamlingen udskydes indtil videre på ubestemt tid.

Bestyrelsen vil nøje følge med i de udmeldinger som myndighederne løbende kommer med, og når det igen bliver muligt at afholde indendørs arrangementer, så vil vi komme med en ny dato til vores generalforsamling.

Samtidig vil vi gerne melde ud, at juristerne i ABF har fortalt os, at dette er en helt ekstraordinær situation, og ud fra den anskuelse at ingen i samfundet kunne forudse dette, og at myndighederne fraråder indendørs forsamlinger, så kan vi juridisk godt fravige fristen i vedtægternes §22, stk. 2.

Det skal være trygt, og alle andelshavere skal have mulighed for at deltage i vores generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen