Nyhedsbrev, November 2022

Kære naboer

Så er det snart vinter, og december med hygge og søde sager. Vi er nu gået ind i nogle måneder, hvor vi må forvente en del aktivitet for vi står overfor både faldstammeprojekt, altanprojektet og facadeprojekt.

Husk at bestyrelsen holder ferie i december, hvorfor det sidste bestyrelsesmøde i dette år er tirsdag d. 29 November.

Altanprojektet

Opstartsdatoen er nu annonceret ved opslag i opgangene. Vi starter d. 16. november i opgang 90. Vi har gjort dem bekendt med facadeprojektet med opstart i marts måned til næste år – så alle projekterne skulle kunne forløbe efter hinanden. Vi håber på at projektet går godt uden de store problemer efter den lange ventetid.

Faldstammeprojektet

Faldstammeprojektet er nu næsten afsluttet, og vi takker jer for alles samarbejdsvilje. Vi synes selv at det gik ganske smidigt alt taget i betragtning, når de skulle ind hos alle beboere for at få adgang til toiletterne.

Vi håber at i synes det samme. Dem som har udleveret nøgle skulle få den retur når projektet er helt afsluttet i denne eller i starten af næste uge (Uge 45)

Varsling om boligafgiftsstigning

Lånet til at få gennemført facadeprojektet er nu optaget. Det betyder at vi varsler boligafgiftsstigning pr. 1. januar 2023 med 5 kr. pr. kvm.

Bor man på 77 kvm stiger huslejen med 385 kr/md., bor man på 95 kvm sitger huslejen med 475 kr/md. osv.

Julebelysning på juletræerne i haven

Vi har besluttet at vi vil fastholde juletræslysene trods højere elpriser. Juletræsbelysningen bruger i alt 50 watt, og som symbolsk handling planlægger vi at lade lyset være tændt i tidsrummet mellem 17-22. Til oplysning koster dette under 15 kr. at have dem tændt disse fem timer, hver dag i hele december måned.

Facadeprojektet

Facadeprojektet forløber som planlagt. Lånet er optaget i Banken, og kontrakten er ved at blive endeligt underskrevet. Vi forventer således at projektet går i gang ved udgangen af marts måned næste år.

 

De bedste hilsner – Mads, Brian, Mathias, Lasse og Dorthe