Kategoriarkiv: Nyhedsbrev

Anvend til faste måneds, og kvartalsvis beskeder. Kan kombinere flere beskeder i ét indlæg.

Nyhedsbrev, Juni 2022

Kære alle naboer,

Tak for en god generalforsamling, og dejligt at sommeren er over os. De betyder at vi kan komme mere ud, få mere sol og bruge vores dejlige have og terrasser.

Generalforsamlingen

Tak for en velafholdt generalforsamling med en god debatlyst. Der blev vedtaget en ny andelskrone, og godkendt det forslag om at foreningen skal have foretaget en brandsikkerhedsvurdering. Dette sidste er godt i gang.

En bestyrelse blev valgt, og vi har nu startet vores bestyrelses år.

Referatet fra generalforsamlingen ligger på hjemmesiden, og alle har fået omdelt en kopi til postkassen.

Faldstammeprojektet

Vi har igangsat faldstammeprojektet, men der er ikke bekræftet nogle datoer endnu for hvornår Proline forventer at opstarte projektet. I vil blive nærmere informere når vi ved mere.

Facadeprojektet

SWECO har foretaget deres rådgivning, og det er nu op til bestyrelsen og andelsforeningen at tage de endelige valg og beslutninger.

10. Maj Vi fik præsenteret SWECO’s evaluering af tilbuddene for facadeprojektet.
16. Maj Vi lagde alt materiale fra SWECO på hjemmesiden for at dele mest muligt med jer som måtte være interesseret.
26. Maj Vi indkalder alle til info møde for at præsentere tilbuddet og høre om bestyrelsen har overset noget – og om hvilken stemning der er for kombination af tilbuddet til en lånoptagelse.
14. juni Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med ét punkt at få godkendt hvilket lån foreningen skal optage til at lave facaderenovering og evt. udskifte vinduer

Efter godkendelse af lån, vil vi derefter forvente at projektet vil gå i gang til foråret 2023. Tilbudsgiverne er stillet at de kan starte renoveringen ultimo marts 2023.

Ekstraordinære generalforsamling

Tirsdag d. 14. juni afholdtes den ekstraordinær generalforsamling med det formål at få optagelsen af et lån godkendt så vi kan igangsætte den nødvendige facaderenovering.

Der var en livlig debatlyst også denne aften, hvilket vidner om at andelsforeningen har en sund interesse i hvordan vi bruger vores penge.

Der blev godkendt at optage et fastforrentet kontaktlån til at lave facaderenoveringen. Der blev ikke godkendt et lån så udskiftningen af vinduerne også kunne foretages.

Bestyrelsen vil således hurtigst muligt få lånet optaget inden renten evt. skulle stige igen.

Sommerferien er over os

Bestyrelsen holder sommerferie i Juli måned – vi har således bestyrelsesmøde 28. juni og igen den 30. august.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer – og tak for et indtil nu godt bestyrelsesår.

Sommerfest 2023

Book allerede nu din kalender til næste års sommerfest. Det bliver lørdag den 10.06.2023.
Vi havde en helt fantastisk aften i haven – med god mad og masser af drikkevarer.
Og den succes ønsker vi at gentage!

 

De bedste hilsner – Mads, Brian, Mathias, Lasse og Dorthe

Nyhedsbrev, Februar 2022

Kære alle naboer,

Året 2022 er nu godt i gang, og nu med Corona som en almindelig sygdom. Nedenfor er samlet det sidste nye.

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen har brug for nye kræfter til næste generalforsamling. Vi vil derfor opfordre interesserede til at stille op i april. Ønsker du at vide mere er du velkommen til at kontakte bestyrelse.

Kong Georgs Vej 57-61

Bygherre forventer at nedrivning af eksisterende byggeri starter i marts, og det nye byggeri vil begynde nogle måneder senere. Vi afventer stadig at modtage en samlet projektplan med byggeriets etaper.

Da vi ser byggeperioden som kritisk for vores bygning som nabobygning, får vi fotodokumenteret kælderen under 90-92. For at have den nyeste dokumentation forventer vi at billeder bliver taget primo marts. I den forbindelse vil vi gerne ind i flere af jeres lejligheder i Opg. 90-92 – Og vi håber i vil være hjælpsomme til at lade SWECO komme ind og tage den nødvendige fotodokumentation.

Altaner, etape 2

Byggetilladelsen blev sendt til kommune i november 2021, og Balco afventer tilladelsen fra kommunen. Vi håber at denne kommer i marts.

For at Balco kan gå i gang så hurtig som muligt efter at godkendelsen er i hus, så komme de ud og måler op, der hvor altanerne skal være. Balco skal derfor have adgang til jeres lejlighed. Når datoen er kendt, bliver alle som deltager i etape 2 kontaktet.

Større vedligeholdelse

Bestyrelsen har indhentet tilbud på udbedring af facaden ud mod Holger Danskes Vej som trænger rigtig meget. Derudover skal badeværelse/toilet faldstammerne udskiftet i indeværende år.

Fælles for begge større vedligeholdelsesprojekter er at vi skal have optaget lån, som kræver godkendelse af generalforsamlingen. Vi forventer derfor at fremlægge begge projekter til April ved næste generalforsamling, med det formål at få godkendt lånet.

De bedste hilsner – Mads, Poul, Brian, Mathias og Lasse