Kategoriarkiv: Nyhedsbrev

Anvend til faste måneds, og kvartalsvis beskeder. Kan kombinere flere beskeder i ét indlæg.

Nyhedsbrev, Marts 2023

Kære naboer

Året 2023 er nu godt i gang, og bestyrelsen er tilbage fra juleferien. Vi har mange projekter som fortsat er i gang såsom facadeprojektet som ikke er gået i gang endnu, og byggeriet på KGS som pågår. Flere af jer holder et vågent øje med bygningen, så tak for det. Fortsæt med det.

Altanprojektet

Altanprojektet er godt i gang, men er forsinket grundet flere forhold. Så vi må alle væbne os med lidt mere tålmodighed før liften og alt rodet er væk.

Altanerne imod Passagen og vejen bliver først helt færdige i begyndelsen af marts, mens at altanerne i gården først forventes helt færdige i Juni.

Højt vandforbrug

Bemærk at vi har et meget højt vandforbrug, også om natten. Vi skal derfor bede jer alle om at sikre toiletter og andet ikke står og løber unødigt til stor udgift for foreningen og naturen. Sker der ikke et fald i vandforbruget må vi varsle til alle, at vi skal ind og sikre i den enkelte andelshavers lejlighed at der ikke er vand som står og løber.

Husk at det påhviler den enkelte andelshaver at vedligeholde egne VVS-installationer herunder bruser, vandhaner og toilet.

Brug de rigtige firmaer til attester ved flytning (ekstern og intern)

Vi har stadig mange flytninger, dels fordi vores kære andelshavere flytter ud, og det afleder så interne flytninger efterfølgende. Fælles for både interne og eksterne er at de forskellige attester skal være på plads for VVS og el. Vi vil derfor gerne indskærpe at for alle flytninger skal der bruges forenings VVS og el-firma til udførsel af attesterne, udover at andelsvurderingen sker af “Friborg og Lassen”.

Det skal sikre at fejl undgås, og attesterne på tværs af foreningen er ens og troværdig. Vi har eksempler på at dette ikke er tilfældes ved brug af forskellige firmaer. Det er derfor vi har disse retningslinjer for at sikre alle bedst muligt både ved køb, og ved salg.

Retningslinjerne ligger på hjemmesiden, så i er selv ansvarlige for at holde jer orienteret, og kende til dem.

Kong Georges Vej byggeriet

Vi har haft SWECO ude af to omgange for at fotodokumentere bygningen for skader som revner mv. I må alle gerne fortsætte med at holde et godt øje efter revner som ikke fandtes før byggeriets start.

Varmeudgifter steget

Bemærk at varmeudgiften på Frederiksberg generelt er steget for året 2023. Prisstigningen er højest for de koldeste måneder sammenlignet med 2022 priserne. Prisstigningen er på mellem 10-20% afhængig af måneden.

 

De bedste hilsner – Mads, Brian, Mathias, Lasse og Dorthe

Nyhedsbrev, November 2022

Kære naboer

Så er det snart vinter, og december med hygge og søde sager. Vi er nu gået ind i nogle måneder, hvor vi må forvente en del aktivitet for vi står overfor både faldstammeprojekt, altanprojektet og facadeprojekt.

Husk at bestyrelsen holder ferie i december, hvorfor det sidste bestyrelsesmøde i dette år er tirsdag d. 29 November.

Altanprojektet

Opstartsdatoen er nu annonceret ved opslag i opgangene. Vi starter d. 16. november i opgang 90. Vi har gjort dem bekendt med facadeprojektet med opstart i marts måned til næste år – så alle projekterne skulle kunne forløbe efter hinanden. Vi håber på at projektet går godt uden de store problemer efter den lange ventetid.

Faldstammeprojektet

Faldstammeprojektet er nu næsten afsluttet, og vi takker jer for alles samarbejdsvilje. Vi synes selv at det gik ganske smidigt alt taget i betragtning, når de skulle ind hos alle beboere for at få adgang til toiletterne.

Vi håber at i synes det samme. Dem som har udleveret nøgle skulle få den retur når projektet er helt afsluttet i denne eller i starten af næste uge (Uge 45)

Varsling om boligafgiftsstigning

Lånet til at få gennemført facadeprojektet er nu optaget. Det betyder at vi varsler boligafgiftsstigning pr. 1. januar 2023 med 5 kr. pr. kvm.

Bor man på 77 kvm stiger huslejen med 385 kr/md., bor man på 95 kvm sitger huslejen med 475 kr/md. osv.

Julebelysning på juletræerne i haven

Vi har besluttet at vi vil fastholde juletræslysene trods højere elpriser. Juletræsbelysningen bruger i alt 50 watt, og som symbolsk handling planlægger vi at lade lyset være tændt i tidsrummet mellem 17-22. Til oplysning koster dette under 15 kr. at have dem tændt disse fem timer, hver dag i hele december måned.

Facadeprojektet

Facadeprojektet forløber som planlagt. Lånet er optaget i Banken, og kontrakten er ved at blive endeligt underskrevet. Vi forventer således at projektet går i gang ved udgangen af marts måned næste år.

 

De bedste hilsner – Mads, Brian, Mathias, Lasse og Dorthe

Nyhedsbrev, September 2022

Kære alle naboer

Så er sommerferien for bestyrelsen slut, og vi mødes igen sidste tirsdag i måneden. Vi håber at i andre har haft en god sommerferie, og desuden ferie eller ikke ferie har nydt det meget varme sommervejr. Vi ser nu imod koldere måneder, og kan se de lyse aftener forsvinde.

Altanprojektet

De med i 2. etape har haft besøg af VVS’eren, som skulle registrere hvordan de fremtidige radiatorer skal se ud. Men ellers så går projektet meget langsom – og altanfirmaet har endnu ikke en opstartsdato. Vi har gjort dem bekendt med at forventes at gå i gang i Marts 2023, hvorfor de skal være færdige før.

Faldstammeprojektet

Vi forventer at projektet starter i uge 42, hvilket er midten af Oktober. Når vi nærmer os vil Proline sende os en mere detaljeret tidsplan, og hver enkelt vil desuden blive varslet i god tid da Proline skal have adgang til alles toiletter – ikke samtidig men når de laver faldstammen i den relevante opgang.

Der vil blive opsat en toiletvogn i haven, men ellers så skulle det kun være én dag (i dagtimerne) at vi hver især ikke kan bruge vores toilet.

Udskiftning af radiatormålere

Brunata har meddelt at det er ved at være tid til at få udskiftet vores radiatormålere. Batteriet i målerne er simpelthen opbrugt, og vi skal have nye for fortsat at kunne få udarbejdet varmeregnskabet.

Vi vil få informeret om hvornår Brunata kommer forbi til hver af os for at udskifte målerne.

Facadeprojektet

Lånet til projektet er optaget, og kontakten med renoveringsfirmaet er blevet gennemgået af SWECO og bestyrelsen, så vi forventer at denne snarest kan blive endelig underskrevet.

 

De bedste hilsner – Mads, Brian, Mathias, Lasse og Dorthe

Nyhedsbrev, Juni 2022

Kære alle naboer,

Tak for en god generalforsamling, og dejligt at sommeren er over os. De betyder at vi kan komme mere ud, få mere sol og bruge vores dejlige have og terrasser.

Generalforsamlingen

Tak for en velafholdt generalforsamling med en god debatlyst. Der blev vedtaget en ny andelskrone, og godkendt det forslag om at foreningen skal have foretaget en brandsikkerhedsvurdering. Dette sidste er godt i gang.

En bestyrelse blev valgt, og vi har nu startet vores bestyrelses år.

Referatet fra generalforsamlingen ligger på hjemmesiden, og alle har fået omdelt en kopi til postkassen.

Faldstammeprojektet

Vi har igangsat faldstammeprojektet, men der er ikke bekræftet nogle datoer endnu for hvornår Proline forventer at opstarte projektet. I vil blive nærmere informere når vi ved mere.

Facadeprojektet

SWECO har foretaget deres rådgivning, og det er nu op til bestyrelsen og andelsforeningen at tage de endelige valg og beslutninger.

10. Maj Vi fik præsenteret SWECO’s evaluering af tilbuddene for facadeprojektet.
16. Maj Vi lagde alt materiale fra SWECO på hjemmesiden for at dele mest muligt med jer som måtte være interesseret.
26. Maj Vi indkalder alle til info møde for at præsentere tilbuddet og høre om bestyrelsen har overset noget – og om hvilken stemning der er for kombination af tilbuddet til en lånoptagelse.
14. juni Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med ét punkt at få godkendt hvilket lån foreningen skal optage til at lave facaderenovering og evt. udskifte vinduer

Efter godkendelse af lån, vil vi derefter forvente at projektet vil gå i gang til foråret 2023. Tilbudsgiverne er stillet at de kan starte renoveringen ultimo marts 2023.

Ekstraordinære generalforsamling

Tirsdag d. 14. juni afholdtes den ekstraordinær generalforsamling med det formål at få optagelsen af et lån godkendt så vi kan igangsætte den nødvendige facaderenovering.

Der var en livlig debatlyst også denne aften, hvilket vidner om at andelsforeningen har en sund interesse i hvordan vi bruger vores penge.

Der blev godkendt at optage et fastforrentet kontaktlån til at lave facaderenoveringen. Der blev ikke godkendt et lån så udskiftningen af vinduerne også kunne foretages.

Bestyrelsen vil således hurtigst muligt få lånet optaget inden renten evt. skulle stige igen.

Sommerferien er over os

Bestyrelsen holder sommerferie i Juli måned – vi har således bestyrelsesmøde 28. juni og igen den 30. august.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer – og tak for et indtil nu godt bestyrelsesår.

Sommerfest 2023

Book allerede nu din kalender til næste års sommerfest. Det bliver lørdag den 10.06.2023.
Vi havde en helt fantastisk aften i haven – med god mad og masser af drikkevarer.
Og den succes ønsker vi at gentage!

 

De bedste hilsner – Mads, Brian, Mathias, Lasse og Dorthe

Nyhedsbrev, Februar 2022

Kære alle naboer,

Året 2022 er nu godt i gang, og nu med Corona som en almindelig sygdom. Nedenfor er samlet det sidste nye.

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen har brug for nye kræfter til næste generalforsamling. Vi vil derfor opfordre interesserede til at stille op i april. Ønsker du at vide mere er du velkommen til at kontakte bestyrelse.

Kong Georgs Vej 57-61

Bygherre forventer at nedrivning af eksisterende byggeri starter i marts, og det nye byggeri vil begynde nogle måneder senere. Vi afventer stadig at modtage en samlet projektplan med byggeriets etaper.

Da vi ser byggeperioden som kritisk for vores bygning som nabobygning, får vi fotodokumenteret kælderen under 90-92. For at have den nyeste dokumentation forventer vi at billeder bliver taget primo marts. I den forbindelse vil vi gerne ind i flere af jeres lejligheder i Opg. 90-92 – Og vi håber i vil være hjælpsomme til at lade SWECO komme ind og tage den nødvendige fotodokumentation.

Altaner, etape 2

Byggetilladelsen blev sendt til kommune i november 2021, og Balco afventer tilladelsen fra kommunen. Vi håber at denne kommer i marts.

For at Balco kan gå i gang så hurtig som muligt efter at godkendelsen er i hus, så komme de ud og måler op, der hvor altanerne skal være. Balco skal derfor have adgang til jeres lejlighed. Når datoen er kendt, bliver alle som deltager i etape 2 kontaktet.

Større vedligeholdelse

Bestyrelsen har indhentet tilbud på udbedring af facaden ud mod Holger Danskes Vej som trænger rigtig meget. Derudover skal badeværelse/toilet faldstammerne udskiftet i indeværende år.

Fælles for begge større vedligeholdelsesprojekter er at vi skal have optaget lån, som kræver godkendelse af generalforsamlingen. Vi forventer derfor at fremlægge begge projekter til April ved næste generalforsamling, med det formål at få godkendt lånet.

De bedste hilsner – Mads, Poul, Brian, Mathias og Lasse