Indkaldelse til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 25 april 2023 – kl. 18:30

Til medlemmerne i A/B Holger Danske

Bestyrelsen indkalder herved andelsboligforeningens medlemmer til ordinær generalforsamling, der afholdes:

tirsdag den 25. april 2023 — kl. 18.30 i Mit Plenum, Godthåbsvej 8 A, baghuset, 1. sal, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning,
 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
 5. Forslag
  • Omlægning af Cibor lån til fastforrentet kontantlån, med afdrag, løbetid 20 år og rente på ca. 5 %. Ydelsen er omkring 240.000 kr. mindre end på det nuværende lån.
 6. Valg til bestyrelsen — på valg er:
  • Bestyrelsesmedlem Brian Lynge — genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem Lasse Billing Wennerwald – genopstiller
  • 1. og 2. suppleanter
 7. Eventuelt

Bestyrelsens beretning, regnskab og budget omdeles efterfølgende.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen