Nyhedsbrev, September 2022

Kære alle naboer

Så er sommerferien for bestyrelsen slut, og vi mødes igen sidste tirsdag i måneden. Vi håber at i andre har haft en god sommerferie, og desuden ferie eller ikke ferie har nydt det meget varme sommervejr. Vi ser nu imod koldere måneder, og kan se de lyse aftener forsvinde.

Altanprojektet

De med i 2. etape har haft besøg af VVS’eren, som skulle registrere hvordan de fremtidige radiatorer skal se ud. Men ellers så går projektet meget langsom – og altanfirmaet har endnu ikke en opstartsdato. Vi har gjort dem bekendt med at forventes at gå i gang i Marts 2023, hvorfor de skal være færdige før.

Faldstammeprojektet

Vi forventer at projektet starter i uge 42, hvilket er midten af Oktober. Når vi nærmer os vil Proline sende os en mere detaljeret tidsplan, og hver enkelt vil desuden blive varslet i god tid da Proline skal have adgang til alles toiletter – ikke samtidig men når de laver faldstammen i den relevante opgang.

Der vil blive opsat en toiletvogn i haven, men ellers så skulle det kun være én dag (i dagtimerne) at vi hver især ikke kan bruge vores toilet.

Udskiftning af radiatormålere

Brunata har meddelt at det er ved at være tid til at få udskiftet vores radiatormålere. Batteriet i målerne er simpelthen opbrugt, og vi skal have nye for fortsat at kunne få udarbejdet varmeregnskabet.

Vi vil få informeret om hvornår Brunata kommer forbi til hver af os for at udskifte målerne.

Facadeprojektet

Lånet til projektet er optaget, og kontakten med renoveringsfirmaet er blevet gennemgået af SWECO og bestyrelsen, så vi forventer at denne snarest kan blive endelig underskrevet.

 

De bedste hilsner – Mads, Brian, Mathias, Lasse og Dorthe