Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 14. juni 2022

Andelsboligforeningen afholdt fredag den 14. juni 2022 ekstraordinær generalforsamling i
A/B Holger Danskes Have.

Formanden Mads Theill Jørgensen bød velkommen til de fremmødte.

Der var 42 andelshavere inkl. 11 fuldmagter til stede samt Anes Jasarevic fra SWECO og
administrator Hanne Strate.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads –
  samt udskiftning af vinduer. Pris inkl. moms 7.300.000 kr. .
  a) Optagelse af fastforrentet kontantlån på 7.300.000 kr. rente 3,5 % med afdrag og z
  med løbetid på 30 år — og brug af 100.000 kr. af årligt vedligeholdelsesbudget til 3
  dækning af årlig ydelse på lånet. 2
  b) Optagelse af fastforrentet obligationslån på 7.300.000 kr. rente 4,0 % uden afdrag =
  med afdragsfrihed i 30 år — og brug af 100.000 kr. af årligt vedligeholdelsesbudget til a
  dækning af årlig ydelse på lånet. Kræver kvalificeret flertal. mn
 3. Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads. >
  Pris inkl. moms 4.700.000 kr. En
  a) Optagelse af fastforrentet kontantlån på 4.700.000 kr. rente 3,5 % med afdrag og >
  med løbetid på 30 år. i
  b) Optagelse af fastforrentet obligationslån på 4.700.000 kr. rente 4,0 % uden afdrag 3
  med afdragsfrihed i 30 år. Kræver kvalificeret flertal.

Punkt 1 — Valg af dirigent og referent

Formanden foreslog administrator Hanne Strate som dirigent. 2
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med  vedtægterne og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Punkt 2 — Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads – samt udskiftning af vinduer. Pris inkl. moms 7.300.000 kr.

Anes Jasarevic beskrev arbejdet med facaderenovering som omfatter udskiftning af fuger omkring vinduerne i underfacade mod Holger Danskes Vej, det er desuden konstateret, at fugerne indeholder farlige stoffer. Renovering af gesimsbånd, nedløbsrør og udskiftning af vinduer inkl. etablering af byggeplads. Arbejdet varer ca. 2 måneder.
Forslaget om facadearbejdet og finansiering blev grundigt diskuteret.
Om tidspunktet er det rigtige, om stigning i renten og byggematerialer etc.

Forslaget blev sat under afstemning og det blev ikke vedtaget.

Punkt 3 — Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads. Pris inkl. moms 4.700.000 kr.

Facaderenovering uden udskiftning af vinduer blev sat under afstemning og blev vedtaget.
Finansieringen blev diskuteret, der var forslået kreditforeningslån med og uden afdrag med
løbetid på 30 år. Renten er stigende. Lånet skal optages hurtigst muligt, så stigningen i
boligafgiften ikke bliver så meget højere end i beregningerne, hvor den årlige ydelse på et
lån med afdrag var på 285.000 kr. som ville betyde en stigning på 5 kr. pr. m2 pr. måned
(afrundet).

Finansiering af facaderenoveringen, kreditforeningslån med provenu på 4.700.000 kr. med
afdrag, løbetid 30 år og rente og kurs, som er mest fordelagtig for foreningen blev sat under
afstemning og blev vedtaget.

Punkterne på dagsordenen var herefter udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.