Nyhedsbrev, Marts 2023

Kære naboer

Året 2023 er nu godt i gang, og bestyrelsen er tilbage fra juleferien. Vi har mange projekter som fortsat er i gang såsom facadeprojektet som ikke er gået i gang endnu, og byggeriet på KGS som pågår. Flere af jer holder et vågent øje med bygningen, så tak for det. Fortsæt med det.

Altanprojektet

Altanprojektet er godt i gang, men er forsinket grundet flere forhold. Så vi må alle væbne os med lidt mere tålmodighed før liften og alt rodet er væk.

Altanerne imod Passagen og vejen bliver først helt færdige i begyndelsen af marts, mens at altanerne i gården først forventes helt færdige i Juni.

Højt vandforbrug

Bemærk at vi har et meget højt vandforbrug, også om natten. Vi skal derfor bede jer alle om at sikre toiletter og andet ikke står og løber unødigt til stor udgift for foreningen og naturen. Sker der ikke et fald i vandforbruget må vi varsle til alle, at vi skal ind og sikre i den enkelte andelshavers lejlighed at der ikke er vand som står og løber.

Husk at det påhviler den enkelte andelshaver at vedligeholde egne VVS-installationer herunder bruser, vandhaner og toilet.

Brug de rigtige firmaer til attester ved flytning (ekstern og intern)

Vi har stadig mange flytninger, dels fordi vores kære andelshavere flytter ud, og det afleder så interne flytninger efterfølgende. Fælles for både interne og eksterne er at de forskellige attester skal være på plads for VVS og el. Vi vil derfor gerne indskærpe at for alle flytninger skal der bruges forenings VVS og el-firma til udførsel af attesterne, udover at andelsvurderingen sker af “Friborg og Lassen”.

Det skal sikre at fejl undgås, og attesterne på tværs af foreningen er ens og troværdig. Vi har eksempler på at dette ikke er tilfældes ved brug af forskellige firmaer. Det er derfor vi har disse retningslinjer for at sikre alle bedst muligt både ved køb, og ved salg.

Retningslinjerne ligger på hjemmesiden, så i er selv ansvarlige for at holde jer orienteret, og kende til dem.

Kong Georges Vej byggeriet

Vi har haft SWECO ude af to omgange for at fotodokumentere bygningen for skader som revner mv. I må alle gerne fortsætte med at holde et godt øje efter revner som ikke fandtes før byggeriets start.

Varmeudgifter steget

Bemærk at varmeudgiften på Frederiksberg generelt er steget for året 2023. Prisstigningen er højest for de koldeste måneder sammenlignet med 2022 priserne. Prisstigningen er på mellem 10-20% afhængig af måneden.

 

De bedste hilsner – Mads, Brian, Mathias, Lasse og Dorthe