Nyhedsbrev, Februar 2022

Kære alle naboer,

Året 2022 er nu godt i gang, og nu med Corona som en almindelig sygdom. Nedenfor er samlet det sidste nye.

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen har brug for nye kræfter til næste generalforsamling. Vi vil derfor opfordre interesserede til at stille op i april. Ønsker du at vide mere er du velkommen til at kontakte bestyrelse.

Kong Georgs Vej 57-61

Bygherre forventer at nedrivning af eksisterende byggeri starter i marts, og det nye byggeri vil begynde nogle måneder senere. Vi afventer stadig at modtage en samlet projektplan med byggeriets etaper.

Da vi ser byggeperioden som kritisk for vores bygning som nabobygning, får vi fotodokumenteret kælderen under 90-92. For at have den nyeste dokumentation forventer vi at billeder bliver taget primo marts. I den forbindelse vil vi gerne ind i flere af jeres lejligheder i Opg. 90-92 – Og vi håber i vil være hjælpsomme til at lade SWECO komme ind og tage den nødvendige fotodokumentation.

Altaner, etape 2

Byggetilladelsen blev sendt til kommune i november 2021, og Balco afventer tilladelsen fra kommunen. Vi håber at denne kommer i marts.

For at Balco kan gå i gang så hurtig som muligt efter at godkendelsen er i hus, så komme de ud og måler op, der hvor altanerne skal være. Balco skal derfor have adgang til jeres lejlighed. Når datoen er kendt, bliver alle som deltager i etape 2 kontaktet.

Større vedligeholdelse

Bestyrelsen har indhentet tilbud på udbedring af facaden ud mod Holger Danskes Vej som trænger rigtig meget. Derudover skal badeværelse/toilet faldstammerne udskiftet i indeværende år.

Fælles for begge større vedligeholdelsesprojekter er at vi skal have optaget lån, som kræver godkendelse af generalforsamlingen. Vi forventer derfor at fremlægge begge projekter til April ved næste generalforsamling, med det formål at få godkendt lånet.

De bedste hilsner – Mads, Poul, Brian, Mathias og Lasse