Indkaldelse til ordinær generalforsamling, torsdag d. 21. april 2022 – Kl 18:30

Til medlemmerne i A/B Holger Danske

Bestyrelsen indkalder herved andelsboligforeningens medlemmer til ordinær generalforsamling, der afholdes:

torsdag den 21. april 2022 — kl. 18.30 i Mit Plenum
Godthåbsvej 8 A, baghuset, 1. sal, 2000 Frederiksberg.

Indkaldelse, og bilag er lagt i jeres postkasser.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning, vedlagt.
 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften, vedlagt.
 5. Forslag
  • Renovering af toiletfaldstammer, finansieres ved brug af kassebeholdningen.
 6. Valg til bestyrelsen — på valg er:
  • Formand Mads Theil Jørgensen – genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem Poul Henning Boeskov — genopstiller ikke
  • Bestyrelsesmedlem Mathias Linkis – genopstiller
  • 1. og 2. suppleanter
 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen